امکانات جدید مربوط به بروزرسانی 95/8/01تا 95/9/30

امکانات جدید مربوط به بروزرسانی 95/8/01تا 95/9/30

1) در صورت استفاده از کالاهای خدماتی با سرفصل کدهای 998 و 999 در فاکتور ، در صورتیکه تنظیم شده باشد ارزش افزوده

بصورت اتوماتیک در فاکتور  محاسبه شود و در صورتیکه بخواهید ارزش افزوده روی کالاهای با سرفصل 998 و 999 تاثیر گذار نباشد

، امکان فعال سازی آیتم فوق در تنظیمات اختیاری برنامه فراهم شده است .

جهت فعال سازی این آپشن به قسمت متفرقه - تنظیمات اختیاری برنامه رفته و سپس در  صفحه 8 آیتم 6 را فعال نموده و با اینتر  پنجره

ای مشابه تصویر فوق مشاهده خواهید کرد که در بخش کد کالاهای 1 / کد کالاهای 2 ، کدهای دلخواه ( سرفصل کد موردنظر) که

می خواهید در محاسبه ارزش افزوده تاثیر گذار نباشند را وارد نمائید  .

 

                             

        

2) امکان ثبت سریال کالا زمان صدور فاکتور خرید و فروش و امکان گزارشگیری از آن به برنامه اضافه شده است . امکان فوق به شکل

ویندوزی می باشد و امکانات کاملتری جهت کنترل  سریالها به شما می دهد .توجه داشته باشید جهت دسترسی به این امکان به قسمت

متفرقه- تنظیمات اختیاری برنامه رفته و در صفحه 13 آیتم 20را فعال نمائید .

 با تنظیم آیتم فوق در بخش معرفی کالا  آپشن کنترل انبارداری ( فعال) / (غیر فعال) را مشاهده می نمائید ، در صورتیکه می خواهید بابت

این کالا ثبت سریال انجام دهید تیک گزینه فعال را بزنید .

زمان صدور فاکتور پنجره ای مشابه تصویر  فوق مشاهده خواهید کرد که امکان ثبت سریال های هر کالا را خواهید داشت ، همینطور روی

منوی آسان توسط کلید F2 امکان جستجو سریال ثبت شده و مشاهده موقعیت این سریال براساس انبار را خواهید داشت .

 

3) امکان انتقال مبلغ فروش نقدی به دستگاه کارت خوان به صورت اتومات پس از ذخیره فاکتور اضافه شده است . جهت دسترسی به این

امکان می بایست در  بخش قسمت متفرقه- تنظیمات اختیاری برنامه رفته و در صفحه 13 آیتم 8 را فعال نمائید  " ارسال مبالغ فروش

نقدی به دستگاه کارت خوان بعداز صدور فاکتور به صورت اتومات " .  (نکته قابل توجه اینکه باید فعالسازی پوز بانکی انجام شده باشد ،

کاربرد این قسمت برای فروشگاه ها و اشخاصی هست که می خواهند زمان صدور فاکتور فروش ،بصورت اتومات مبلغ فاکتور روی

دستگاه پوز بانکی که به سیستم وصل است نمایش شود و مشتری بدون تایپ مبلغ فاکتور روی دستگاه پوز بانکی ، فقط کارت بکشد .

توجه فرمائید استفاده از این بخش جهت سرعت بخشیدن به صدور فاکتور می باشد و  نکته قابل توجه اینکه پوز قابل استفاده برای این

قسمت  پوزهای مربوط به بانک سامان کیش می باشد و فعالسازی این بخش شامل هزینه ای با مبلغ  1,000,000  ريال می باشد. برای

فعالسازی این بخش می توانید با بخش فروش یا پشتیبانی تماس حاصل فرمائید . )

 

 

 

4) در صورتیکه از کالاهای خدماتی در صدور فاکتور استفاده می کنید و می خواهید  در تراز آزمایشی و روکش سند خدماتی که با

سرفصل کد  999 ثبت شده اند از فروش جدا شده و سرفصلی تحت عنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات  داشته باشید ، می توانید  در

قسمت متفریقه - تنظیمات اختیاری برنامه صفحه 6 آیتم 9 را فعال و سپس با اینتر آیتمی به شکل زیر مشاهده می نمائید که می بایست فعال

نمائید .

 

5) امکان ثبت اطلاعات مشتریان گذری ( فروش نقدی به کد 986 یا 920 ) جهت نرم افزار TTMS در برنامه اضافه شده است . جهت

فعالسازی این بخش به قسمت متفرقه- تنظیمات اختیاری برنامه رفته و در صفحه 7 آیتم 11 را فعال نموده و سپس اینتر بزنید و گزینه آخر

را نیز فعال نمائید . ( توجه داشته باشید بعد از فعالسازی آیتم ذکر شده  می توانید آیتم مربوط به صفحه 7 خط 11 را غیر فعال کنید . )

کاربرد این قسمت برای زمانی می باشد که اطلاعات مشتریان گذری ( فروش به کدهای 986 و 920) را جهت نرم افزار TTMS

می خواهید داشته باشید . توجه داشته باشید پس از فعال کردن آیتم فوق ، زمان صدور فاکتور پنجره مربوط به مشخصات مشتریان باز

می شود که می توانید اطلاعات را ثبت و ذخیره نمائید .

 

                       

                                                                   

 

** توجه داشته باشید غیر از موارد ذکر شده آپدیت های ارائه شده جهت بهینه نمودن برنامه نیز  بوده است  و اگر نکاتی در ثبت و صدور

سندها و... بوده ، حل شده است .