امکانات جدید مربوط به بروزرسانی 95/10/01تا 95/11/30

امکانات جدید مربوط به بروزرسانی 95/10/01تا 95/11/30

1) امکان ثبت پشت حقوق و مالیات زمان صدور فیش حقوق و ثبت اتوماتیک سند دوبل آن توسط سیستم در برنامه اضافه شده است .

 

2) امکان گزارش گیری از نمودار سود روزانه کالاها و نمودار سود دهی کالا بدون در نظر گرفتن هزینه کالا یا با در نظر گرفتن هزینه کالا اضافه شده

است .  ( گزارشات - نمودارها - نمودار سود روزانه کالاها / نمودار سود دهی کالاها )

                                  

3) امکان گزارش گیری از پیش فاکتورها بصورت گرافیکی با در نظر گرفتن اسم و آدرس مشتری ، کد مشتری و تلفن تماس در بخش پیش فاکتورها اضافه

شده است . ( پیش فاکتور - گزارش دلخواه از پیش فاکتور )

 

4) در قسمت Shift + F1  منوی جدیدی  از راس حساب شخص خواهید داشت ، همچنین گزارشی که میانگین مانده حساب  شخص را نمایش می دهد .

                                

                                         

 

 

5) در بخش گزارشات - دفتر روزنامه - کنترل ورود و خروج - گزارش از فروش مرتبط تاریخ خرید دلخواه اضافه شده است .... کاربرد این قسمت برای

زمانی است که می خواهید از فروش هایی که خرید آن در تاریخ خاصی انجام شده است  گزارش بگیرید .

 

6) در بخش ترمیم اتوماتیک اطلاعات - تغییر قیمت های فروش - کپی قیمت فروش اضافه شده ....  از این بخش برای زمانی می توانید استفاده کنید که

می خواهید بصورت کلی و یکجا فی فروش 1 و 2 و 3 را کپی نمائید .                           

توجه داشته باشید بهتر است قبل از استفاده از این بخش در قسمت متفرقه - تهیه کپی پشتیبان از اطلاعات خود کپی پشتیبان بگیرید .

 

7) کنترل سقف اعتبار مشتری زمان صدور پیش فاکتور اضافه شده است .  با این توضیح که در قسمت تنظیمات اختیاری برنامه صفحه 3 آیتم 2 را فعال و

روی آن اینتر بزنید و گزینه  " هنگام صدور پیش فاکتور وضعیت اعتبار مشتری کنترل شود "  را فعال کنید .

                              

 

8) 1مکان فیلتر کردن گروه حساب شخص با در نظر گرفتن از کد ... تا کد ...  در گزارشات دفتر روزنامه ، دفتر روزنامه خرید و فروش ، حساب

اشخاص و...  اضافه شده است.

 

                         

 

9) امکان تهیه کپی پشتیبان از اطلاعات بدون اینکه کاربرهای دیگر از شبکه خارج شوند فراهم شده است . به این نکته توجه داشته باشید ابتدا کپی پشتیبان

گرفته شده را در دفتر مالی خام بازیابی نمائید و از سالم بودن بک آپ گرفته شده اطمینان حاصل نمائید .

 

10)امکان تبدیل کلیه تاریخ های  ثبت شده بصورت هفتگی  به تاریخ دیگر ، در سیستم اضافه شده است . همانطور که می دانید در این بخش شما امکان

تبدیل کلیه تاریخ های شمسی  ثبت شده در سیستم به میلادی و برعکس ،  امکان تبدیل سال /تبدیل ماه ، امکان تبدیل کلیه اطلاعات ثبت شده در یک تاریخ به

تاریخ دیگر را خواهید داشت .( توجه داشته باشید جهت دسترسی به این منو به قسمت متفرقه رفته و بر روی منوی تغییر تاریخ در دفاتر کلید ترکیبی

Ctrl+enter بزنید .)

 

                                      

 

11) امکان چاپ حواله انبار و کنترل تعداد کالاهای فاکتور شده و تعداد کالای تحویلی ، همینطور تعداد کالای تحویل نشده مشتری در این چاپ فراهم شده

است . همچنین در این بخش امکان نمایش کالا در سه سطح ( کل /معین /تفصیلی)  امکان پذیر می باشد  .( توجه داشته باشید جهت دسترسی به این منو به

قسمت جابجایی کالا در انبار - صدور حواله انبار رفته و از آیتم فوق بنا به نیاز استفاده نمائید . )

 

12) در بخش گزارشات - دفتر روزنامه - کنترل ورود و خروج - گردش موجودی کالا - گزارش از کاردکس موجودی یک کالا ، آپشن فوق اضافه شده

است که کاردکس یک کالا را با توجه به مبلغ فی یا بدون مبلغ فی ، همچنین همراه با مبلغ فی و جمع قبل نمایش خواهد داد .

 

                                  .

13) امکان ثبت سریال کالا زمان صدور فاکتور خرید و فروش و امکان گزارشگیری از آن به برنامه اضافه شده است . امکان فوق به شکل ویندوزی

می باشد و امکانات کاملتری جهت کنترل  سریالها به شما می دهد .توجه داشته باشید جهت دسترسی به این امکان به قسمت متفرقه- تنظیمات اختیاری برنامه

رفته و در صفحه 13 آیتم 20را فعال  نمائید .

                

 با تنظیم آیتم فوق در بخش معرفی کالا  آپشن کنترل انبارداری ( فعال) / (غیر فعال) را مشاهده می نمائید ، در صورتیکه می خواهید بابت این کالا ثبت

سریال انجام دهید تیک گزینه فعال را بزنید .

زمان صدور فاکتور پنجره ای مشابه تصویر  فوق مشاهده خواهید کرد که امکان ثبت سریال های هر کالا را خواهید داشت ، همینطور روی منوی آسان

توسط کلید F2 امکان جستجو سریال ثبت شده و مشاهده موقعیت این سریال براساس انبار را خواهید داشت .

                    

 

** توجه داشته باشید در بروز رسانی های جدید گزارش متفاوتی از سریالهای ثبت شده را با توجه به تصاویر زیر خواهید داشت .

 

 

  

 

 

* توجه داشته باشید غیر از موارد ذکر شده آپدیت های ارائه شده جهت بهینه نمودن برنامه نیز  بوده است  و اگر نکاتی در ثبت و صدور سندها و... بوده ،

حل شده است .