اطلاعیه مهم حسابداری آسان

اطلاعیه مهم حسابداری آسان

با توجه به پیدایش ویروس جدید و مخربی که اقدام به کد نمودن کلیه اطلاعات سیستم از قبیل فایل های Office،  تصاویر ، ویدئوها . فایلهای زیپ شده و ... مینماید و امکان بازیابی اطلاعات را نیز مقدور نمیسازد. لطفا از کلیه اطلاعات مهم سیستم خود اعم از حسابداری و غیر حسابداری بکاپ تهیه نموده و پس از اطمینان از صحت و درستی بکاپ تهیه شده ، بکاپ مذکور را در هارد جداگانه از سرور نگهداری نمایید . همچنین میتوانید برای اطمینان بیشتر اطلاعات مورد نظر را به ایمیل خود ارسال نمائید تا در صورت بروز مشکل اقدام به بازیابی اطلاعات خود نمائید . 

با سپاس