نرم افزارهای کاربردی

نرم افزار Ammyy

نرم افزار ارتباط میان کامپیوتر ها از طریق اینترنت

api

ارتباط
 

connector