❗️❗️❗️پیام تاریخ به روز نمی باشد  ❗️❗️❗️

❗️❗️❗️پیام تاریخ به روز نمی باشد ❗️❗️❗️

❗️❗️❗️تاریخ به روز نمی باشد ❗️❗️❗️
در صورت مشاهده پیام فوق روی منوی برنامه ، توجه داشته باشید که تاریخ نرم افزار شما با تاریخ ویندوز شما
برابر نیست . به این معنی که تاریخ و ساعت نرم افزار آسان از روی ویندوز شناسایی می شود ، در صورتیکه تاریخ
یا ساعت ویندوز شما تنظیم نباشد روی منو پیام فوق را مشاهده خواهید کرد .
جهت تنظیم تاریخ و ساعت 👇🏼👇🏼👇🏼
تاریخ ویندوز را به میلادی تنظیم نمائید و توجه داشته باشید ساعت ویندوز نیز تنظیم باشد  .

مراحل تنظیم انرا طبق تصاویر زیر انجام دهید :

جهت تنظیمات تاریخ و ساعت کامپیوتر می توانیم بر روی دکمه Start کلیک چپ نماییم.


از منوی ظاهر شده از سمت راست پنل بر روی Control panel کلیک چپ می کنیم.


پنجره Control panel ظاهر می گردد. بر روی آیکن تصویر Date and Time کلیک چپ می کنیم.


کادر محاوره ای Date and Time Settings ظاهر می گردد.


با کلیک چپ کردن بر روی فلش های جهت نمای موجود بر روی تقویم می توانیم بین ماه های سال جا به جا شویم. 

و در نهایت پنجره را با OK  میبندیم .

لازم است در صورتی که برنامه آسان شما باز بوده است ، یکبار از آن خارج شده و مجدد وارد شوید تا تغییرات اعمال شود .