چنانچه بخواهید خدمات پشتیبانی نرم افزار خود را تمدید نمایید؛ میتوانید با استفاده از مراحل زیر این کار را به صورت مستقیم و اتوماتیک انجام دهید. سریال قفل نرم افزار خود را در کادر زیر تایپ نمایید و دکمه ادامه را کلیک کنید.