قوانین و مقررات سایت

قوانین عمومی استفاده از وب‌سایت آسان 7

گارانتی و پشتیبانی تمامی نرم افزارها به صورت یکساله از زمان خرید محاسبه میگردد. پس از مدت یک سال برای استفاده مجدد از خدمات شرکت آسان از قبیل بروزرسانی نرم افزار، پاسخگویی تلفنی بخش  پشتیبانی ، خدمات حضوری  داخل شرکت آسان از قبیل نصب برنامه و بستن حساب ، رمز گشائی ، رفع مشکلات احتمالی حسابها و ... نیاز به تمدید گارانتی میباشد. 

گم شدن قفل سخت افزاری شامل تعهد و گارانتی شرکت نمیباشد و در صورت نیاز برنامه مجددا باید برنامه خریداری شود.